Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stockholmarnas energisparåtgärder

Tema TEMA.8.3

Nära 90 procent av stockholmarna anser att det är viktigt att man som enskild person sparar energi. Alltfler hushåll väljer miljömärkt el.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Uppdaterad: 2020-01-30
Tema