Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Stadens egen energianvändning

Utställning om energi
Energiinformation i Tekniska nämndhuset
Tema TEMA.8.1

Stockholms stad har som mål att energianvändningen i stadens verksamheter inte ska öka under perioden 2020-2023.

Målet innebär att staden behöver effektivisera sin energianvändning med fem procent relativt den verksamhet som bedrivs.

Tema