Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Energianvändning per kvm (BOA/LOA)

Indikator TEMA.8.1.2

Indikatorn visar temperaturkorrigerad energianvändning per kvadratmeter i stadens fastigheter. Här ingår energi för uppvärmning, varmvatten, fjärrkyla och fastighetsel till exempel belysning. Indikatorn omfattar kommunägda bostäder och lokaler.

Data sammanställs från årsredovisningar från de tre kommunala bostadsbolagen Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder samt från SISAB, MICASA, fastighetskontoret, kyrkogårdsförvaltningen, Stockholms Hamnar och SGA Fastigheter. Kvadratmeterytan utgörs av bostadsarea (BOA) och lokalarea (LOA) för bostadsbolagen samt bruksarea (BRA) för övriga lokaler. Från och med 2016 ingår även St Erik Markutveckling i statistiken.

Temperaturkorrigerad energianvändning innebär att hänsyn tas till ökat värmebehov under kallare år.

Denna indikator används inte efter 2019 och har ersatts av indikatorn energianvändning per kWh,Atemp (tempererad area)

Energianvändning i stadens fastigheter per kvadratmeter (BOA/LOA)

Datakälla: Stockholms stads energicentrum, miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
167 kWh/m2 (2019).
Utgångsvärde:
205 kWh/m2 (2010).
Mål 2015:
177 kWh/m2 (2015).
Mål 2019:
157 kWh/m2 (2019).

Kommentar

Den gröna målbanan i diagrammet visar de tidigare målen, att minska energianvändningen med tio procent till år 2015 jämfört med år 2011 samt ytterligare 10 procent till år 2019.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
Uppdaterad: 2023-02-06