Produktion av solenergi

Stockholms stad har installerat solceller och solvärmeanläggningar på flera av kommunens fastigheter runt om i staden. Indikatorn visar all el- och värmenergi som producerats i dessa anläggningar. Uppgiftrena sammanställs årligen av Stockholms stads Energicentrum.
Årlig energiproduktion baserad på solenergi
Datakälla: Stockholms stads Energicentrum

Kommentar

Energiproduktionen från Stockholms stads egna solenergianläggningar har ökat med 52 procent mellan 2015 och 2019 vilket innebär att miljöprogrammets mål för perioden på 50 procent är uppnått.

Flera av anläggningarna är anslutna till ett gemensamt uppföljningssystem. Elproduktionen från dessa kan följas på Stockholms solkarta.

Indikator TEMA.8.2.18
Senast uppdaterad: 2020-10-29
Kontakt

Dokument

Solstaden i Järva

En utvärdering av Stockholm stads satsning på solceller. Rapport från Stockholms miljöförvaltning 2016.