Naturvårdsåtgärder i Bromma

Judarnsjön
Judarnsjön ligger i Bromma stadsdelsområde. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Bromma.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Bromma - groddamm "Söderbergakärret"
Genomförd 2012
Genomförd
Bromma - groddamm "Kanaandammen"
Genomförd 2007
Genomförd
Bromma - groddamm "Råckstadammen"
Genomförd 2007
Genomförd
Ålstensskogen - groddamm "Ålstensdammen"
Genomförd 2011
Genomförd
Lillsjön - groddamm 1 Lillsjöparken
Genomförd 2007
Genomförd
Lillsjön - groddamm 2 Lillsjöparken
Genomförd 2011
Genomförd
Judarskogen - groddamm "Lilla dammen"
Genomförd 2007 Bromma stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd och utvärderad
Genomförd och utvärderad
Judarskogen - groddamm "Salamanderdammen"
Genomförd och utvärderad 2007 Bromma stadsdelsförvaltning
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Genomförd
Genomförd
Kyrksjölöten – groddamm "Kyrksjödammen"
Genomförd 2007 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Genomförd
Kyrksjölöten - groddamm "Kolonidammen"
Genomförd 2014
Genomförd och utvärderad
Genomförd och utvärderad
Groddjurstunnlar vid Spångavägen
Genomförd och utvärderad 2013 Trafikkontoret
Genomförd och utvärderad
Judarskogen - återintroduktion av större vattensalamander
Genomförd och utvärderad 2012 Länsstyrelsen i Stockholms län
Miljöförvaltningen
Olovslundsskolan
Genomförd
Genomförd
Kyrksjölöten - återintroduktion av större vattensalamander
Genomförd 2015 Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stockholms herpetologiska förening
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Salamanderräddning i Olovslund
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Slåtter på Björklunds hage
Genomförs kontinuerligt
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ålstensskogen - restaurering av kärr
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Påbörjad
Påbörjad
Teståtgärd
Påbörjad
Stadsdel TEMA.4.9.1
Senast uppdaterad: 2018-03-15