Ekosystemtjänster

Orientering i Älvsjöskogen
Orientering i Älvsjöskogen. Rekreation är en kategori av ekosystemtjänster. Foto: Anna Edström

Växter och djur samverkar med varandra och sin miljö i form av ekosystem, vilka levererar en mängd nyttor - ekosystemtjänster, som vi människor är beroende av.

Ekosystemtjänster kallas de "nyttor" som naturens olika ekosystem och organsimer förser oss med. De främjar människors behov och välmående och är mycket viktiga för en hållbar stadsutveckling.

Ekosystemtjänster brukar delas in i fyra kategorier efter vilken typ av tjänster det handlar om: stödjande, reglerande, kulturella och försörjande.

Kulturella ekosystemtjänster

Vistelse i park eller naturområde

Kompletterande indikator TEMA.4.4.4 Andel stockholmare som vistas i park/naturområde nära bostaden mer än en gång i veckan under sommarhalvåret

Tillgång till strandbad

Indikator TEMA.4.4.5 Andel invånare som är nöjda med tillgången till strandbad i sin stadsdel

Reglerande ekosystemtjänster

Media

Delområde TEMA.4.4
Senast uppdaterad: 2018-02-07
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt

Relaterat

Projektet C/O City

Läs om hur ekosystemtjänster kan användas vid stadsplanering och i klimatanpassningsarbetet.

Mer om ekosystemtjänster

Rekreation