Naturskydd

Igelbäckens kulturreservat panoramabild
Igelbäckens kulturreservat. Foto: Johan Pontén

Som stockholmare har du förmånen att kunna besöka nio reservat och en nationalstadspark samt många fina, strandskyddade stränder inom stadens gränser. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.

Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.

Indikatorer

Oro för exploatering av natur

Indikator TEMA.4.2.4 Andel invånare som anser att exploatering av natur och rekreativa områden är ett av de två största miljöproblemen
Delområde TEMA.4.2
Senast uppdaterad: 2017-06-08
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt