Naturskydd

Igelbäckens kulturreservat panoramabild
Igelbäckens kulturreservat. Foto: Johan Pontén
Som stockholmare har du förmånen att kunna besöka nio reservat och en nationalstadspark samt många fina, strandskyddade stränder inom stadens gränser. Totalt är en tredjedel av grön- och blåytorna i Stockholm skyddade.
Genom att skydda ett värdefullt områdes natur- och kulturlandskap säkerställs tillgången och möjligheterna att långsiktigt bevara och utveckla värdena för rekreation, biologisk mångfald och kulturhistoria. För flera av reservaten i Stockholm betonas även vikten av en sammanhängande regional grönstruktur.

Indikatorer

Tema TEMA.4.2
Senast uppdaterad: 2018-06-29
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
  • Stadsbyggnadskontoret
Kontakt
Tema