Inrättade reservat

Totalt nio reservat, varav åtta naturreservat och ett kulturreservat, har bildats sedan 1995: Judarskogen, Kyrksjölöten, Hansta, Grimsta, Nackareservatet i Stockholm, Sätraskogen, Flaten, Igelbäckens kulturreservat och senast Älvsjöskogens naturreservat (västra delen av skogen). Natur- och kulturreservat beslutas av Kommunfullmäktige.

Antal natur- och kulturreservat i staden.
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Trenden är positiv. Utöver de nio inrättade reservaten har förslag till naturreservat för Årstaskogen-Årsta holmar och Kyrkhamn varit ute på remiss, men ännu inte beslutats. Reservatsskydd utreds även för Rågsveds friområde samt östra delen av Älvsjöskogen.
Indikator TEMA.4.2.2
Senast uppdaterad: 2016-03-02
Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt