Inrättade reservat

Totalt elva reservat, varav tio naturreservat och ett kulturreservat, har i följande ordning bildats sedan 1995: Judarskogen, Kyrksjölöten, Hansta, Grimsta, Nackareservatet i Stockholm, Sätraskogen, Flaten, Igelbäckens kulturreservat, Älvsjöskogens naturreservat, Årstaskogen-Årsta Holmar och nu senast Rågsveds naturreservat. Samtliga natur- och kulturreservat som finns i staden är kommunala och beslutas av Kommunfullmäktige.
Antal natur- och kulturreservat i staden.
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

Trenden är positiv. Utöver de elva inrättade reservaten har förslag till naturreservat för Kyrkhamn varit ute på samråd men ännu inte beslutats. Reservatsskydd utreds även för Hagsätraskogen (östra delen av Älvsjöskogen).
Indikator TEMA.4.2.2
Senast uppdaterad: 2019-10-11
Ansvarig organisation
  • Stadsbyggnadsnämnden
Kontakt