Arter och artgrupper

Padda gående på väg
Padda. Foto: Jerker Idestam
Stadens flora och fauna är en brokig blandning av inhemska, exotiska och förvildade arter. Många växter och djur har lyckats anpassa sig till och trivs till och med i vår grönblå stad, medan andra kräver en proaktiv förvaltning för att på sikt överleva.

Aktuellt

Tema TEMA.4.3
Senast uppdaterad: 2021-02-24
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Tema