Fiskar

Hoppande havsöring
Hoppande havsöring vid Sickla sluss fisktrappa. Foto: Bengt Carlsson

I Stockholms sjöar är abborre, gädda och mört vanliga arter. Grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet hör däremot till ovanligheterna. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Indikatorer

Antal fiskarter

Indikator TEMA.4.3.2.1 Antal fiskarter vid provfiske i Stockholms sjöar.

Antal grönlingar

Indikator TEMA.4.3.2.2 Antal grönlingar vid provfiske i Igelbäcken vid Eggeby.
Delområde TEMA.4.3.2
Senast uppdaterad: 2017-09-13
Kontakt