Fiskar

Hoppande havsöring
Hoppande havsöring vid Sickla sluss fisktrappa. Foto: Bengt Carlsson
I Stockholms sjöar är abborre, gädda och mört vanliga arter. Grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet hör däremot till ovanligheterna. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Fiskväg vid Ulriksdals slott
Genomförd 2014 Idrottsförvaltningen
Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Länsstyrelsen i Stockholms län
Statens fastighetsverk
Genomförd
Fungerande fiskväg i Laduvikens utlopp
Genomförd 2015 Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Sportfiskarna
Genomförd
Igelbäcken - ny bäckfåra vid nya E18-bron
Genomförd 2013 Trafikverket
Genomförd
Igelbäcken - restaurering i Solna
Genomförd 2011 Solna stad
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Eggeby
Genomförd 2011 Trafikkontoret
Genomförd
Igelbäcken - restaurering vid Kymlinge
Genomförd 2007 Solna stad
Sundbybergs stad
Genomförd
Skötselavtal för fiskväg vid Sickla
Genomförd 2007 Idrottsförvaltningen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Anlägga ny fiskväg vid ombyggnaden av Slussen
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Förslag till åtgärd
Reproduktionsfrämjande åtgärder för fisk
Förslag till åtgärd Idrottsförvaltningen
Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar
Förslag till åtgärd
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Provfiske i Stockholms sjöar
Genomförs kontinuerligt Miljöförvaltningen
Sportfiskarna
Stockholm Vatten och Avfall
Ältens fiskeklubb
Tema TEMA.4.3.2
Senast uppdaterad: 2018-11-02
Kontakt