Fiskar

Hoppande havsöring
Hoppande havsöring vid Sickla sluss fisktrappa. Foto: Bengt Carlsson

I Stockholms sjöar är abborre, gädda och mört vanliga arter. Grönlingen i Igelbäcken på Järvafältet hör däremot till ovanligheterna. Norrström, som utgör kontakt mellan Mälaren och Östersjön, är ett av landets fiskrikaste vattendrag och nyttjas av ett 30-tal arter, däribland olika laxfiskar.

Åtgärder

Genomförd

Igelbäcken - restaurering vid Eggeby

Åtgärd TEMA.4.3.2.10 Provfisken i Igelbäcken nära Eggeby gård visade en vikande trend för antalet grönlingar. Anledningen betroddes vara den ökade igenväxningen på Eggeby-lokalen, då så gott som all grönling som fångades vid elfisket 2010 fångades i omedelbar närhet av och under bron. Där är bottnen stenig och strömutsatt, och tack vare beskuggningen från bron ej igenväxande.
Förslag till åtgärd

Igelbäcken - fortsatta restaureringar

Åtgärd TEMA.4.3.2.5 Igelbäcken är ett milslångt vattendrag som rinner upp i Säbysjön i Järfälla, sträcker sig genom Stockholm och Sundbyberg och mynnar i Edsviken vid Ulriksdal, Solna kommun. Bäcken hyser en rik fauna, där den ovanliga fisken grönling är det mest kända inslaget.
Delområde TEMA.4.3.2
Senast uppdaterad: 2018-01-25
Kontakt