Naturvårdsåtgärder i Kungsholmen

Karlbergskanalen med stadshuset i bakgrunden. Foto: Johan Po
Karlbergskanalen med stadshuset i bakgrunden. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås på Kungsholmen.

Åtgärder

Genomförd

Tornseglarholkar på tekniska nämndhuset

Åtgärd TEMA.4.9.6.1 Tornseglare trivs i den urbana staden. Deras boplatser blir dock allt mer en bristvara och arten är numera rödlistad. Ofta häcker dem under hustak med takpannor, men det finns intressanta exempel från andra länder där holkar placerats på broar, betongväggar och andra fundament.
Delområde TEMA.4.9.6
Senast uppdaterad: 2016-07-15