Naturvårdsåtgärder i Skärholmen

Utsikt från Sätraskogens naturreservat mot Ekerö
Utsikt från Sätraskogens naturreservat mot Ekerö. Foto: Johan Pontén

Nedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Skärholmen.

Åtgärder

Genomförd

Skärholmen - groddamm "Skärholmsdammen"

Åtgärd TEMA.4.9.10.2 Skärholmsdammen anlades genom att man dämde en våtmark i anslutning till Skärholmsbäcken 2003. Dammen, som ligger inom Sätraskogens naturreservat, är ca 0,5 m djup, solbelyst hela dagen och har flacka kanter. Den har länge innehållit mindre vattensalamander och vanlig padda. För att hitta hit, ta höger in på Skärholmens gårdsväg och efter ca 150 meter finner du dammen norr om vägen.
Delområde TEMA.4.9.10
Senast uppdaterad: 2017-10-25