Naturvårdsåtgärder i Spånga-Tensta

Vy över Igelbäckens kulturreservat
Igelbäckens kulturreservat ligger delvis inom Spånga-Tensta stadsdel. Foto: Johan PonténNedan redovisas ett urval av olika naturvårdsåtgärder som genomförts, pågår eller föreslås i Spånga-Tensta.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Järva - informationssatsningar
Genomförd 2014 Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsmuseet
Trafikkontoret
Påbörjad
Påbörjad
Järva naturutvecklingsområde
Påbörjad
Stadsdel TEMA.4.9.11
Senast uppdaterad: 2018-03-15