Stockholmsövergripande åtgärder

Stockholmsvy
Vy över Stockholm. Foto: Lennart JohanssonHär samlas alla naturvårdsåtgärder som man jobbar eller har jobbat med, alternativt är relevanta att jobba med i hela Stockholms stad. Här samlas även naturvårdsinriktade åtgärder som inte har en specifik geografisk koppling.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Genomförd
Genomförd
Utbildning av naturguider
Genomförd 2003 Miljöförvaltningen
Naturskyddsföreningen
Genomförd
Utbildning ekologisk skötsel
Genomförd 2002 Fornminnesgruppen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Påbörjad
Påbörjad
Brukarmedverkan
Påbörjad Stadsdelsförvaltningarna
Påbörjad
Naturvandringar i Stockholms innerstad
Påbörjad Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stadsmuseet
Påbörjad
Friställning och föryngring av ek
Påbörjad
Påbörjad
Tillförsel av död ved och ris
Påbörjad
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Skapa stenrösen
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Skötselplaner för Stockholms sjöar och vattendrag
Förslag till åtgärd Exploateringskontoret
Idrottsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Stadsdelsförvaltningarna
Stockholm Vatten och Avfall
Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett
Förslag till åtgärd
Genomförs kontinuerligt
Genomförs kontinuerligt
Biokol för bättre växtbäddar
Genomförs kontinuerligt
Stadsdel TEMA.4.9.15
Senast uppdaterad: 2018-03-15

Teckenförklaring för åtgärdsstatus

Idé/förslag till åtgärd
Beslutad, ej påbörjad
Påbörjad åtgärd
Genomförd åtgärd
Försenad åtgärd
Avförd åtgärd