BUS-åtgärder har följts upp

BUS-kartan
BUS-kartan

I projektet Biologisk Utveckling av Stockholm (BUS) togs en katalog fram år 2003 med åtgärdsförslag för att öka stadens biologiska mångfald.

BUS-katalogen tjänade som inspiration för konkreta naturvårdsåtgärder när den togs fram på 2000-talet. Nu har miljöförvaltningen följt upp vad som hänt med förslagen, och BUS-katalogen är också förebild till Miljöbarometerns nya Idébank.

I BUS beskrevs 34 olika övergripande åtgärder runtom i Stockholms stad. Förslagen omfattade allt från att anlägga småvatten för groddjur till att utbilda stadens skötselansvariga i naturvård. Åtgärdsförslagen har idag i huvudsak följande status:

Närmare 50% har genomförts eller genomförs kontinuerligt!
Närmare 25 % har påbörjats.
Närmare 5 % har undersökts och avförts.
Resterande 20 % har ännu ej genomförts eller har oklar status.

De övergripande BUS-åtgärderna var i sin tur nedbrutna i cirka 85 enskilda åtgärder. Av dessa har:
Närmare 30 % genomförts eller genomförs kontinuerligt!
Närmare 15 % påbörjats eller planeras att genomföras
Närmare 20 % utretts och avförts
Resterande 35 % har ej genomförts eller har oklar status.

Flera av de åtgärder som ännu inte har genomförts ligger nu som fortsatta förslag i Miljöbarometerns Idébank. Under 2016 kommer nya åtgärdsförslag att läggas upp på idébanken.

Under Åtgärder per stadsdel kan du läsa mer om alla olika föreslagna BUS-åtgärder samt åtgärder som föreslagits i andra sammanhang.

Artikel TEMA.4.
Senast uppdaterad: 2019-06-27
Kontakt

Dokument