Idébank naturvårdsåtgärder

Nya idébanken med samlade förslag till naturvårdsåtgärder i form av ekologiska förstärkningsåtgärder samt prioriterade skötselförslag.

Syftet med idébanken är att samlat redovisa bearbetade förslag till naturvårdsåtgärder. Dessa kan exempelvis genomföras som förstärkningsåtgärder i planering av stadens mark, av exploateringskontoret som kompensationsåtgärder i enskilda projekt samt av stadsdelsförvaltningarnas parkingenjörer inom ramen för skötseln av stadens natur- och parkmark.

Åtgärdsförslagen består av både nya förslag och påbörjade åtgärder som behöver slutföras eller arbetas mer med. Samtliga syftar till att kvalitetshöja, förstärka och utveckla stadens unika grönblåa struktur, för att öka den biologiska mångfalden, och därigenom säkerställa fungerande ekosystem som tillhandahåller staden ekosystemtjänster.

Detaljutformning bör vidareutvecklas och skötselfrågor samt eventuella säkerhetsaspekter diskuteras inför varje enskild åtgärd.

Åtgärdskarta

I kartan visas förslag till naturvårdsåtgärder. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Kategori Slutår Ansvar
Stockholmsövergripande
Pågående
Friställning och föryngring av ek
Pågående Stockholmsövergripande
Pågående
Tillförsel av död ved och ris
Pågående Stockholmsövergripande
Förslag till åtgärd
Uppsättning av tornseglarholkar
Förslag till åtgärd Stockholmsövergripande Stockholms ornitologiska förening
Förslag till åtgärd
Högstubbar för mindre hackspett
Förslag till åtgärd Stockholmsövergripande
Förslag till åtgärd
Skapa stenrösen
Förslag till åtgärd Stockholmsövergripande
Förslag till åtgärd
Adoptera vilda vägkanter
Förslag till åtgärd Stockholmsövergripande
Genomförd
Grässpår - gröna spårvagnsgator
Genomförd Stockholmsövergripande 2017 SL
Förslag till åtgärd
Ersätt asfalt med armerat gräs
Förslag till åtgärd Stockholmsövergripande
Förslag till åtgärd
Vegetationsklädda belysningsstolpar
Förslag till åtgärd Stockholmsövergripande
Bromma
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Bergslagsvägen
Förslag till åtgärd Bromma Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Skogsdammen"
Förslag till åtgärd Bromma
Förslag till åtgärd
Kyrksjölöten - ny groddamm "Kolonidammen 2"
Förslag till åtgärd Bromma
Förslag till åtgärd
Ålstensskogen - restaurering av kärr
Förslag till åtgärd Bromma
Förslag till åtgärd
Tyska botten - ny groddamm "Ängsdammen"
Förslag till åtgärd Bromma
Förslag till åtgärd
Lillsjön - nya groddammar vid Lillsjöparken
Förslag till åtgärd Bromma
Förslag till åtgärd
Drottningsholmsvägen - grodtunnel
Förslag till åtgärd Bromma
Förslag till åtgärd
Gubbkärrsvägen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd Bromma
Förslag till åtgärd
Olovslundsdammen - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd Bromma
Enskede-Årsta-Vantör
Förslag till åtgärd
Natur- och rekreationsåtgärder i Rågsveds naturreservat
Förslag till åtgärd Enskede-Årsta-Vantör
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Nynäsvägen
Förslag till åtgärd Enskede-Årsta-Vantör Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Farsta
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Magelungens strand
Förslag till åtgärd Farsta Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Skönstaholmsfältet utvecklingsområde
Förslag till åtgärd Farsta
Förslag till åtgärd
Gubbängen - ny groddamm i Gubbängsparken
Förslag till åtgärd Farsta
Förslag till åtgärd
Gubbängen - Groddamm vid Gubbängens koloniområde
Förslag till åtgärd Farsta
Förslag till åtgärd
Farsta - Restaurering av småvatten vid Magelungsvägen
Förslag till åtgärd Farsta
Förslag till åtgärd
Högdalstopparna naturutvecklingsområde
Förslag till åtgärd Farsta
Rinkeby-Kista
Pågående
Järva naturutvecklingsområde
Pågående Rinkeby-Kista
Pågående
Skogvaktarkärret - Tillgänglighetsanläggningar
Pågående Rinkeby-Kista Exploateringskontoret
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Akallavägen
Förslag till åtgärd Rinkeby-Kista Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Hansta - groddjurspassage Akallavägen
Förslag till åtgärd Rinkeby-Kista
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm vid Djupanbäcken
Förslag till åtgärd Rinkeby-Kista
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm Hägerstalund
Förslag till åtgärd Rinkeby-Kista
Förslag till åtgärd
Hansta - ny groddamm öster om Akallavägen
Förslag till åtgärd Rinkeby-Kista
Förslag till åtgärd
Igelbäcken - fortsatta restaureringar
Förslag till åtgärd Rinkeby-Kista
Förslag till åtgärd
Ärvinge - nya groddammar i Ärvinge träsk
Förslag till åtgärd Rinkeby-Kista
Skarpnäck
Planerad
Bagarmossen - bostadsnära grönkompensation
Planerad Skarpnäck Exploateringskontoret
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning
Förslag till åtgärd
Flaten - restaurering/anläggning av fler groddammar
Förslag till åtgärd Skarpnäck
Förslag till åtgärd
Ekodukt mellan Ältasjön och Flaten
Förslag till åtgärd Skarpnäck
Förslag till åtgärd
Bagarmossen - restaurering av kärr och ny groddamm
Förslag till åtgärd Skarpnäck
Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm Kärrtorps IP
Förslag till åtgärd Skarpnäck
Förslag till åtgärd
Kärrtorp - Groddamm vid Långe Eriks förskola
Förslag till åtgärd Skarpnäck
Södermalm
Förslag till åtgärd
Återskapa groddammar på Årsta holmar
Förslag till åtgärd Södermalm
Älvsjö
Förslag till åtgärd
Ekodukt/sociodukt Västra stambanan Älvsjö
Förslag till åtgärd Älvsjö Exploateringskontoret
Miljöförvaltningen
Stadsbyggnadskontoret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Östra Älvsjöskogen - ny groddamm
Förslag till åtgärd Älvsjö
Förslag till åtgärd
Örby - Faunapassage Örbyleden
Förslag till åtgärd Älvsjö
Förslag till åtgärd
Örby - nya groddammar vid Råbyvägen
Förslag till åtgärd Älvsjö
Förslag till åtgärd
Högdalen - restaurering av kärr vid Gökdalen
Förslag till åtgärd Älvsjö
Förslag till åtgärd
Långbro - restaurering av Långbrogårds damm
Förslag till åtgärd Älvsjö
Östermalm
Pågående
Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde
Pågående Östermalm Fortifikationsverket
Försvaret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Rosendal - groddammar
Förslag till åtgärd Östermalm Kungl. Djurgårdens Förvaltning (KDF)
Förslag till åtgärd
Isbladskärret - varningsskyltar för grodpassage
Förslag till åtgärd Östermalm
Tema TEMA.4.10
Senast uppdaterad: 2021-02-09
Kontakt
Tema

Teckenförklaring för åtgärdsstatus

Idé/förslag till åtgärd
Beslutad, ej påbörjad
Påbörjad åtgärd
Genomförd åtgärd
Försenad åtgärd
Avförd åtgärd