Naturutvecklingsområden

Högdalstopparna naturutvecklingsområde
Högdalstopparna naturutvecklingsområde. Foto: Johan Pontén
Flera av Stockholms naturområden har stora utvecklingspotentialer. Det gäller områden som redan idag har stora naturkvaliteter men som samtidigt skulle kunna få en ännu större betydelse, inte minst för stockholmarnas möjligheter till naturupplevelser.

Restaureringsåtgärder leder både till höjda rekreationsvärden och ökad biologisk mångfald.

Särskilt intressanta som naturutvecklingsområden är Högdalstopparna, Kaknäs Ängar och Järva friområde. Utöver dessa båda är även Hammarbybacken, Vårbergstoppen, området Eneby-Sundby-Bällsta samt Johannelundstoppen av stort intresse. Förslag till åtgärder för att vidareutveckla dessa områden presenteras nedan.

Åtgärdskarta naur

I kartan visas genomförda åtgärder i grönt, pågående i gult, förslag till nya åtgärder i blått och avförda åtgärder i rött. Visa alla åtgärder.
Åtgärd Status Slutår Ansvar
Pågående
Pågående
Järva naturutvecklingsområde
Pågående
Pågående
Kaknäs Ängar naturutvecklingsområde
Pågående Fortifikationsverket
Försvaret
Trafikkontoret
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Högdalstopparna naturutvecklingsområde
Förslag till åtgärd
Förslag till åtgärd
Skönstaholmsfältet utvecklingsområde
Förslag till åtgärd
Tema TEMA.4.1.1
Senast uppdaterad: 2019-05-22
Kontakt