Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Matavfall till biologisk behandling

Person som källsorterar matafall
Källsorterat matavfall
Indikator TEMA.9.1.5

Indikatorn visar andelen av uppkommet matavfall från hushåll, restauranger, storkök och butiker som återvinns genom biologisk behandling. Stadens målsättning är att samla in 70 procent av matavfallet till 2023. Det finns även ett motsvarande nationellt etappmål om att öka insamlingen till 75 procent 2023.

Andel matavfall till biologisk behandling av förväntad uppkommen mängd

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Stockholm

2007

3,5

1

Stockholm

2008

3,4

2

Stockholm

2009

4,5

3

Stockholm

2010

7,1

4

Stockholm

2011

8,4

5

Stockholm

2012

11

6

Stockholm

2013

13

7

Stockholm

2014

16

8

Stockholm

2015

17

9

Stockholm

2016

20

10

Stockholm

2017

21

11

Stockholm

2018

25

12

Stockholm

2019

29

13

Stockholm

2020

28

14

Stockholm

2021

35

15

Stockholm

2022

36

16

Göteborg

2014

35

17

Göteborg

2015

42

18

Göteborg

2016

43

19

Göteborg

2017

43

20

Göteborg

2018

44

21

Göteborg

2019

42

22

Göteborg

2020

40

23

Göteborg

2021

42

24

Göteborg

2022

43

25

Malmö

2014

33

26

Malmö

2015

36

27

Malmö

2016

39

28

Malmö

2017

42

29

Malmö

2018

42

30

Malmö

2019

45

31

Malmö

2020

44

32

Malmö

2021

49

33

Malmö

2022

46

34

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2014

24

35

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2015

26

36

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2016

27

37

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2017

28

38

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2018

28

39

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2019

31

40

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2020

32

41

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2021

37

42

Stockholms läns kommuner (ovägt medel)

2022

39

43

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

37

44

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

37

45

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

40

46

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

39

47

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

41

48

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

43

49

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

46

50

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

50

51

Alla kommuner (ovägt medel)

2022

48

Datakälla: AvfallWeb/Kolada

Kommentar

Matavfallsinsamlingen ökar. Sedan flera år tillbaka erbjuds alla villaägare, men även bostadsbolag och bostadsrättsföreningar hämtning av matavfall. Allt fler ansluter sig till matavfallsinsamlingen. Sedan slutet av 2010 går allt matavfall som staden samlar in till biogasproduktion.

Staden har dock fortsatt svårt att nå målet för biologisk behandling. Måluppfyllelsen väntas öka när obligatorisk insamling införs även för hushåll 2023 och när sorteringsanläggningen i Högdalen står färdig 2024.

Ansvarig organisation
  • Stockholm Vatten och Avfall
Uppdaterad: 2023-08-18