Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Bly i luft

Blyfri tankning
Blyad bensin upphörde 1994
Indikator TEMA.2.11.1

Halterna av bly i taknivå innerstaden.

Rad-id Datum Värde (ng/m3)

0

1989

35

1

1990

26

2

1991

20

3

1992

26

4

1993

14

5

1994

9,1

6

1995

8,8

7

1996

5,7

8

2004

3,4

Datakälla: Miljöförvaltningen, SLB

Kommentar

Miljökvalitetsnormen för bly i luft är 500 ng/m3. Mätningar har visat att halterna i Stockholm är långt under normvärdet. Inga mätningar har gjorts sedan 2004.

Tidigare släpptes stora mängder bly ut från trafiken på grund av tillsatt bly i bensin. År 1994 upphörde distributionen av blyad bensin i Sverige, vilket gjorde att utsläppen minskade kraftigt. Idag kan bly förekomma som förorening i den blyfria bensinen samt i fordonens bromsbelägg. Ungefär hälften av blyet i luften i Stockholm är intransport, dvs. kommer från utsläpp utanför regionen. Vägtrafiken i staden beräknas stå för ca 20 % av de uppmätta halterna.

Blyhalterna i stadens bakgrundsmiljö minskade med ca 90 % åren 1989-2004. Minskningen beror på främst infasningen av katalysatorrenade personbilar med blyfri bensin, men även på minskade utsläpp från förbränning i andra länder.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2020-03-04