Förskolor och skolor med radon under riktvärdet

Indikatorn avser samtliga förskolor och skolor i Stockholms stad. I miljöförvaltningens register finns cirka 360 grund- och gymnasieskolor och cirka 1050 förskolor.
Andel förskolor och skolor som är kontrollerade och har radonhalt under 200 Bq/m3
Datakälla: Miljöförvaltningen

Kommentar

2017 är 87 procent av stadens skolor och förskolor uppmätta och klarar gränsvärdet, vilket är en ökning från föregående år.

Riktad tillsyn behöver fortsätta så att de verksamheter som ännu inte kontrollerat radon utför mätningar och vid behov vidtar åtgärder.

Data för 2018 är preliminära och avser status vid tertial två (2018-08-31).

Indikator TEMA.5.3.1
Senast uppdaterad: 2018-09-12
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Kontakt
  • Miljöförvaltningen