Invånarna om boendemiljön

Totalt för Stockholm upplever 10 procent av invånarna att luftkvaliteten i bostaden är dålig, denna andel har ökat sedan 2013. Mest missnöjda är de som bor i kommunal hyresrätt. Åtta procent av stockholmarna anser att luftkvaliteten utanför bostaden är dålig. När det gäller buller så upplevs vägtrafiken som det största problemet.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Luftkvalitet i bostaden

Indikator TEMA.5.4.2 Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten i bostaden är ganska dålig eller mycket dålig

Bostadens temperatur

Indikator TEMA.5.4.3 Andel stockholmare som anser att bostadens temperatur är ganska dålig eller mycket dålig

Besvär av buller

Indikator TEMA.5.4.22 Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad

Oro för ohälsosam inomhusmiljö

Indikator TEMA.5.4.23 Andel invånare som anser att ohälsosam och dålig inomhusmiljö är ett av de två största miljöproblemen

Oro för bullerstörning

Indikator TEMA.5.4.22 Andel invånare som anser att bullerstörning är ett av de två största miljöproblemen
Delområde TEMA.5.4
Senast uppdaterad: 2017-06-09