Invånarna om boendemiljön

En av fem stockholmare upplever att inomhusmiljön i någon utsträckning är ohälsosam. 22 procent av stockholmarna uppger att de har problem med allergier eller astma.

Data hämtas från Stockholms stads medborgarenkät Miljö och miljövanor i Stockholm. Mätningen genomförs vart tredje år.

Indikatorer

Luftkvalitet i bostaden

Indikator TEMA.5.4.2 Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten i bostaden är dålig eller mycket dålig.

Bostadens temperatur

Indikator TEMA.5.4.3 Andel stockholmare som anser att bostadens temperatur är dålig eller mycket dålig

Besvär av buller

Indikator TEMA.5.4.22 Andel stockholmare som besväras av buller i sin bostad
Delområde TEMA.5.4
Senast uppdaterad: 2016-11-18