Fukt eller mögellukt i bostaden

Andel av dem som upplever problem med luftkvaliteten i bostaden, som upplever fukt- eller mögellukt.
Problem med fukt eller mögellukt i bostaden.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

8 procent av de som upplever problem med luftkvaliteten i bostaden, uppger att de besväras av fukt- eller mögellukt i bostaden.

Frågan har omformulerats i senare års medborgarenkäter, men svaren bedöms ändå vara jämförbara.

Indikator TEMA.5.4.10
Senast uppdaterad: 2017-06-08