Fukt eller mögellukt i bostaden

Andel stockholmare som ibland, oftast eller alltid besväras av fukt eller mögellukt i bostaden.
Färgruta Hela Stockholm
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

9 procent av stockholmarna uppger att de ibland, ofta eller alltid besväras av fukt eller mögellukt i bostaden. Ett tydligt samband i undersökningen 2010 syns, de som besväras av fukt eller mögellukt i bostaden upplever i hög utsträckning sin inomhusmiljö som ohälsosam.
Indikator TEMA.5.4.10
Senast uppdaterad: 2011-06-29