Allergi- eller astmabesvär

Nyckeltalet visar andelen invånare med allergi- eller astmabesvär.
Andel stockholmare med allergi- eller astmabesvär.
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

22 procent av invånarna uppger att de har problem med allergier eller astma.

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Indikator TEMA.5.4.4
Senast uppdaterad: 2017-06-08