Andel med dålig luftkvaliteten i bostaden

Diagrammet visar andelen stockholmare som anser att luftkvaliteten i den egna bostaden är ganska dålig eller mycket dålig. Data hämtas från stadens miljöenkät som genomförs vart tredje år.
Andel stockholmare som anser att luftkvaliteten i bostaden är ganska dålig eller mycket dålig
Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen.

Kommentar

Totalt för Stockholm upplever 10 procent av invånarna att luftkvaliteten i bostaden är dålig, denna andel har ökat sedan 2013. Det förekommer tydliga skillnader i synen på luftkvaliteten beroende på upplåtelseform, där de som bor i småhus/villa/radhus upplever luftkvaliteten som betydligt bättre än de som bor i flerfamiljshus.
Indikator TEMA.5.4.2
Senast uppdaterad: 2018-08-29