Miljöcertifierade skolor och förskolor

Förskolebarn
Foto: Fredrik PerssonIndikatorn visar antalet skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell som Grön flagg eller Skola för hållbar utveckling.
Antal skolor och förskolor med certifierat miljöledningssystem.
Mätområde Datum Värde (stycken)
Totalt 2008 68
Totalt 2009 77
Totalt 2011 88
Totalt 2012 102
Totalt 2013 128
Totalt 2014 184
Totalt 2015 177
Totalt 2016 184
Totalt 2017 171
Totalt 2018 154
Totalt 2019 88
Grön flagg 2008 68
Grön flagg 2009 76
Grön flagg 2011 87
Grön flagg 2012 101
Grön flagg 2013 128
Grön flagg 2014 184
Grön flagg 2015 177
Grön flagg 2016 183
Grön flagg 2017 167
Grön flagg 2018 145
Grön flagg 2019 73
Skola för hållbar utveckling 2008 0
Skola för hållbar utveckling 2009 1
Skola för hållbar utveckling 2011 1
Skola för hållbar utveckling 2012 1
Skola för hållbar utveckling 2013 0
Skola för hållbar utveckling 2014 0
Skola för hållbar utveckling 2015 0
Skola för hållbar utveckling 2016 1
Skola för hållbar utveckling 2017 4
Skola för hållbar utveckling 2018 9
Skola för hållbar utveckling 2019 15
Datakälla: Håll Sverige Rent, Skolverket

Kommentar

Antalet certifierade verksamheter har minskat de senaste åren. 88 av stadens skolor och förskolor är certifierade enligt Grön Flagg eller Skola för hållbar utveckling. Detta motsvarar 7 procent av stadens skolor och förskolor.
Indikator TEMA.11.1.2
Senast uppdaterad: 2020-03-04
Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
  • Miljöförvaltningen