Giftfria varor och byggnader

Kemikalier spelar en viktig roll i dagens samhälle. Vi använder kemiska produkter i många sammanhang, till exempel i läkemedel, kosmetika, tvätt- och rengöringsmedel, bekämpningsmedel, och målarfärger. Kemiska ämnen ingår också i varor, såsom kläder, möbler, datorer och byggmaterial. Samtidigt som kemikalierna har bidragit till vårt välstånd har de också i flera fall vållat hälso- och miljömässiga problem. Det är viktigt att vi inte belastar vår omgivning med ämnen som skapats eller utvunnits av samhället i sådana nivåer som kan hota vår hälsa eller miljö.

Utmaningen för staden ligger i att undvika användningen av direkt farliga ämnen och att generellt sett hantera olika typer av kemiska produkter och varor på så sätt att riskerna med dem minimeras. En förutsättning för att målet ska uppnås är att hela samhället tar ansvar. Genom dialog och samverkan med allmänhet, näringsliv, forskare och samhället i övrigt kan staden bidra till att öka kunskapen kring miljögifterna och hur spridningen kan minskas.

Delmål

Ekologiska livsmedel

Delmål MM.2.3 Andelen ekologiska livsmedel som staden köper in ska uppgå till minst 25 procent
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Huvudområde MM.2
Senast uppdaterad: 2017-09-08