Miljöprogram 2016-2019

Miljöprogramet visar stadens ambitioner inom miljöområdet och utgör en grund för samarbete med näringslivet, invånare, organisationer och myndigheter som är viktiga aktörer i arbetet för ett miljömässigt hållbart Stockholm.

I april 2016 antog kommunfullmäktige ett miljöprogram för perioden 2016–2019. Miljöprogrammet innehåller sex övergripande mål och 30 delmål som staden ska uppfylla. Miljöprogramet visar stadens ambitioner inom miljöområdet och utgör en grund för samarbete med näringslivet, invånare, organisationer och myndigheter som är viktiga aktörer i arbetet för ett miljömässigt hållbart Stockholm.

Vid stadens uppföljning av miljöprogrammets första år 2016 bedömdes att ett förväntat resultat 2019 kommer att vara att 22 delmål uppfylls helt, 6 delmål uppfylls delvis och 1 delmål uppfylls inte. (Ett delmål har inte bedömts)

Projekt MP
Senast uppdaterad: 2020-02-06
Projekt

Dokument