Giftfritt Stockholm


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.

Staden ska minska spridningen av miljö- och hälsofarliga kemikelier.

I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 beskrivs visionen om ett ”Giftfritt Stockholm 2030” och vilka åtgärder som ska genomföras för att på sikt nå visionen. Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning. Planen har ett genomgående fokus på att minska barns exponering.

Delmål

Delmålet kommer att uppnås helt

Bygg- och anläggningsprodukter

Delmål MP.5.3 Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Farliga ämnen i kemiska produkter

Delmål MP.5.4 Stadens användning av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ska minska
Trend: 0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Ekologiska livsmedel

Delmål MP.5.6 Negativ påverkan på djur, miljö och människors hälsa från stadens livsmedelskonsumtion ska minska
Trend: 1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Målområde MP.5
Senast uppdaterad: 2018-02-23

Relaterade styrdokument

Stöd

Fakta