Giftfritt Stockholm


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.
Staden ska minska spridningen av miljö- och hälsofarliga kemikelier.
I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 beskrivs visionen om ett ”Giftfritt Stockholm 2030” och vilka åtgärder som ska genomföras för att på sikt nå visionen. Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning. Planen har ett genomgående fokus på att minska barns exponering.

Delmål

Delmålet kommer att uppnås helt

Upphandlade varor och tjänster

DelmålMP.5.2 Innehållet av miljö- och hälsofarliga ämnen i upphandlade varor och tjänster ska minska
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Bygg- och anläggningsprodukter

DelmålMP.5.3 Användningen av bygg- och anläggningsvaror som innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Farliga ämnen i kemiska produkter

DelmålMP.5.4 Stadens användning av kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämnen ska minska
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Kemikaliesmarta förskolor

DelmålMP.5.5 Förekomsten av hälsofarliga kemikalier i förskolemiljön ska minska
Trend:  0 av 1 indikatorer har en positiv trend
Delmålet kommer att uppnås helt

Ekologiska livsmedel

DelmålMP.5.6 Negativ påverkan på djur, miljö och människors hälsa från stadens livsmedelskonsumtion ska minska
Trend:  1 av 1 indikatorer har en positiv trend
Målområde MP.5
Senast uppdaterad: 2020-02-06

Relaterade styrdokument

Stöd

Fakta