Giftfritt Stockholm


Inköpen av ekologiska livsmedel ska öka.

Staden ska minska spridningen av miljö- och hälsofarliga kemikelier.

I Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019 beskrivs visionen om ett ”Giftfritt Stockholm 2030” och vilka åtgärder som ska genomföras för att på sikt nå visionen. Åtgärderna handlar om att rensa bort och undvika farliga ämnen i kemiska produkter, varor och byggmaterial som staden använder och verka för att andra aktörer ska arbeta i samma riktning. Planen har ett genomgående fokus på att minska barns exponering.

Delmål

Ekologiska livsmedel

Delmål MP.5.6 Negativ påverkan på djur, miljö och människors hälsa från stadens livsmedelskonsumtion ska minska
Målområde MP.5
Senast uppdaterad: 2017-06-29

Dokument

Relaterade styrdokument

Stöd

Fakta