Hållbar energianvändning

Flistömning i Fortums biokraftvärmeverk i Värtan
Flistömning i Stockholms nya biokraftvärmeverk. Foto: Fortum

Staden ska minska klimatpåverkan, effektivisera energianvändningen och växla till mer förnybar energi.

Staden följer EU:s mål om en halvering av energianvändningen i byggnadsbeståndet mellan 1995-2050 och arbetar systematiskt för att minska energianvändningen inom samtliga verksamheter.

Delmål

Utsläpp av växthusgaser

Delmål MP.1.1 Staden ska verka för att utsläppen av växthusgaser minskar till högst 2,3 ton per invånare till år 2020

Energieffektivisering

Delmål MP.1.2 Staden ska genom energieffektiviseringar minska energianvändningen i den egna verksamheten med minst tio procent till år 2020

Mer solenergi

Delmål MP.1.5 Stadens egen energiproduktion baserad på solenergi ska öka.
Målområde MP.1
Senast uppdaterad: 2017-06-29

Dokument

Relaterade styrdokument

Stöd