Ny bebyggelse nära kollektivtrafik


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.
Andel av ny bebyggelse som förläggs inom 500 meter till spårbunden eller stomnätstrafik
Datakälla: ILS

Kommentar

2016 och 2017 förlades 86 procent av stadens nya bebyggelse inom 500 meter från spårbunden eller stomnätstrafik.
Indikator MP.3.7.1
Senast uppdaterad: 2018-09-05
Uppföljningsansvar
  • Stadsbyggnadsnämnden