Ny bebyggelse nära kollektivtrafik


Öppen dagvattenlösning med växtbädd - Norra Djurgårdsstaden.Andel detaljplaner som väntas godkännas/antas under ett år är utgångspunkten för bedömningen. De närmaste åren handlar det om 7000-10000 bostäder per år.
Andel av ny bebyggelse som förläggs inom 500 meter till spårbunden eller stomnätstrafik
Datakälla: ILS

Kommentar

2016 förlades 86 % av stadens nya bebyggelse inom 500 meter från spårbunden eller stomnätstrafik.

Målvärde 2016: 60%
Målvärde 2017: 63%
Målvärde 2018: 63%

Indikator MP.3.7.1
Senast uppdaterad: 2017-02-15
Uppföljningsansvar
  • Stadsbyggnadsnämnden