Färre fuktskador

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson
Fuktskador ska förebyggas

Stockholm stads fastighetsbolag och fastighetsnämnden ska arbeta aktivt med att förebygga fuktrelaterade skador i byggnader. Ett fastighetsbestånd med få fuktrelaterade skador bidrar till en bra inomhusmiljö, vilket har stor påverkan på välmåendet hos de som bor och verkar i byggnaderna.

Delmålet kan nås genom att:

 • Ny- och ombyggnationer fuktsäkerhetsprojekteras.
 • Riskkonstruktioner hanteras.
 • Fuktskador inte uppstår till följd av ombyggnation eller drift-/energioptimering.
 • Genom att arbeta aktivt med branschstandarden Bygga F, eller motsvarande, kommer fuktsäkerheten i fokus genom hela byggprocessen, från projektering till produktion, vilket även säkerställer en god inomhusmiljö över tid.
Målbedömning: Delmålet kommer delvis att uppnås Delmålet kommer delvis att uppnås

Indikatorer

Fuktsäkerhet i nya byggnader

IndikatorMP.6.2.1 Andel av stadens egna nyproducerade byggnader som fuktsäkerhetsprojekteras enligt ByggaF eller motsvarande
Senaste värdet: 50 %2017
Delmål MP.6.2
Senast uppdaterad: 2018-09-07
Uppföljningsansvar
 • Stadshus AB
Genomförandeansvar
 • Familjebostäder
 • Fastighetsnämnden
 • Micasa
 • SISAB
 • Stockholmshem
 • Svenska Bostäder
Målområden