Färre fuktskador

Lekande barn på förskola
Förskolan Paletten. Foto: Fredrik Persson

Fuktskador ska förebyggas

Stockholms stads fastighetsbolag ska arbeta aktivt med att förebygga fuktrelaterade skador i byggnader. Genom att förhindra fuktskador kan en god inomhusmiljö uppnås.

Delmålet kan nås genom att:
- Ny- och ombyggnationer fuktsäkerhetsprojekteras.
- Riskkonstruktioner hanteras.
- Fuktskador inte uppstår till följd av ombyggnation eller drift-/energioptimering.
- Genom att arbeta aktivt med branschstandarden Bygga F, eller motsvarande, kommer fuktsäkerheten i fokus genom hela byggprocessen, från projektering till produktion, vilket även säkerställer en god inomhusmiljö över tid.

Målbedömning: Delmålet kommer att uppnås helt Delmålet kommer att uppnås helt

Indikatorer

Fuktsäkerhet i nya byggnader

Indikator MP.6.2.1 Andel av stadens egna nyproducerade byggnader som fuktsäkerhetsprojekteras enligt ByggaF eller motsvarande
Trend: Ingen uppmätt förändringIngen uppmätt förändring sedan 2016
Senaste värdet: 99,6 %2016
Delmål MP.6.2
Senast uppdaterad: 2017-08-31
Uppföljningsansvar
  • Stadshus AB
Genomförandeansvar
  • Familjebostäder
  • Fastighetsnämnden
  • Micasa
  • SISAB
  • Stockholmshem
  • Svenska Bostäder