Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedskräpning i gatumiljö

Indikator TEMA.9.5.1

Mätningen av skräpfrekvens genomförs på trottoarer, gångbanor och gågator i tre av Stockholms stadsdelar, Kungsholmen, Bromma och Farsta. Mätningen görs på omkring 200 platser i varje stadsdel och pågår under ett antal veckor. Mätningen genomförs av SCB på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per skräptyp.

Datakälla: Årliga mätningar genom Håll Sverige Rent. Rapport Skräpfacit – Nedskräpning i gatumiljö Stockholm.
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2009.
Senaste värdet:
6,0 (2019).
Utgångsvärde:
5,9 (2009).

Kommentar

Nedskräpningen i Stockholm varierar över åren utan någon tydlig trend. Skräpmängden var något högre vid mätningarna 2019, 2016 och 2009. Fimpar är den vanligaste skräptypen följt av plast och snus. Plastskräpet har ökat de senaste åren.

I gruppen övrigt skräp ingår metall, organiskt skräp, glas och glasspinnar. Tuggummi ingår inte i totalsumman eftersom det är ett komplicerat skräpslag att mäta och att städa bort.

Uppdaterad: 2020-08-13