Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel och städning av parker och naturområden

Indikator TEMA.9.5.4

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i den stadsdel där de bor.

Andel av invånarna som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen

Datakälla: Stockholms medborgarenkät, Miljöförvaltningen samt Stockholms Medborgarundersökning 2022.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
65 % (2022).
Utgångsvärde:
60 % (2004).

Kommentar

Andelen invånare som är nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden ökar över tid. Sedan år 2013 har drygt 60 procent av stadens invånare svarat att de är nöjda. Det finns däremot ingen tydlig långsiktig trend på stadsdelsnivå. År 2022 var andelen nöjda invånare som högst i Skarpnäck och som lägst i Rinkeby-Kista.

Uppdaterad: 2023-04-21