Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel och städning av parker och naturområden

Indikator TEMA.9.5.4

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen.

Andel av invånarna som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och städning av parker och naturområden i stadsdelen

Datakälla: Stockholms medborgarenkät, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
61 % (2016).
Utgångsvärde:
60 % (2004).

Kommentar

Totalt i staden svarar 84 procent att de är nöjda med tillgången till parker och naturområden i den egna stadsdelen. Sett till resultatet över tid har det inte skett några större förändringar i frågan. De stadsdelar där invånarna i störst utsträckning svarade att de aldrig går ut i parker eller naturområden, är även de stadsdelar där invånarna är minst nöjda med tillgången till natur.

Uppdaterad: 2019-05-23