Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nedskräpning i gatumiljö

Indikator TEMA.9.5.1

Mätningen av skräpfrekvens genomförs på trottoarer, gångbanor och gågator i tre av Stockholms stadsdelar, Kungsholmen, Bromma och Farsta. Mätningen görs på omkring 200 platser i varje stadsdel och pågår under ett antal veckor. Mätningen genomförs av SCB på uppdrag av stiftelsen Håll Sverige Rent och Stockholms stad.

Genomsnittligt antal skräpföremål per 10 kvadratmeter. Redovisning per skräptyp.

Rad-id Typ av skräp Senaste värdet (st) Datum

0

Totalt (exkl. tuggummi)

 2,60

2022

1

Fimpar

 1,30

2022

2

Papper

 0,31

2022

3

Snus

 0,49

2022

4

Plast

 0,42

2022

5

Övrigt skräp

 0,08

2022

6

Tuggummi

 0,39

2022

Datakälla: Årliga mätningar genom Håll Sverige Rent. Rapport Skräpfacit – Nedskräpning i gatumiljö Stockholm.

Kommentar

Nedskräpningen i Stockholm varierar över åren utan någon tydlig trend. Skräpmängden var något högre vid mätningarna ÅR 2020, 2019, 2016 och 2009. Fimpar är den vanligaste skräptypen följt av snus och plast. Plastskräpet ökade under en period men vid senaste två mätningarna har skräpmängden plast minskat.

I gruppen övrigt skräp ingår metall, organiskt skräp, glas och glasspinnar. Tuggummi ingår inte i totalsumman eftersom det är ett komplicerat skräpslag att mäta och att städa bort.

Uppdaterad: 2023-05-31