Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Producerad mängd biogas

Indikator TEMA.8.2.11

I Stockholms två reningsverk produceras biogas, som i första hand uppgraderas till fordonbränsle, men som också täcker en del av el- och värmebehovet i reningsverken. Indikatorn visar mängden biogas som produceras i Stockholm Vattens avloppsreningsverk och används till fordonsbränsle. Mm³ = miljoner normalkubikmeter.

Producerad volym biogas använd som fordonsbränsle.

Datakälla: Stockholm Vatten, Nyckeltalsrapport, Årsredovisning, Miljörapport
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017.
Senaste värdet:
17,1 Mm³ (2022).
Utgångsvärde:
22,0 Mm³ (2017).

Kommentar

Fordonsbränslet levereras till SL för drift av biogasbussar samt till AGA Gas som säljer det vidare till personbilar och lastbilar via ett 10-tal tankställen. Stockholm Vatten har målsättningen att kraftigt öka rötgasproduktionen vid Henriksdal.

Kontakt
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2023-05-16