Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Miljömärkta varor

Indikator TEMA.10.4.2

Nyckeltalet visar stockholmarnas inköp av miljömärkta varor, till exempel Svanen, Bra Miljöval och KRAV.

Andel stockholmare som oftast eller alltid väljer att köpa miljömärkta varor (KRAV, Svanen eller Bra miljöval).

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Rinkeby-Kista

2004

27

1

Rinkeby-Kista

2007

29

2

Rinkeby-Kista

2010

29

3

Rinkeby-Kista

2013

26

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Överlag kan konstateras att den rådande trenden med medvetna val håller i sig. Andelen som alltid eller oftast väljer att köpa miljömärkta varor har ökat. 44 procent svarar att de alltid eller oftast väljer miljömärkta varor, medan 14 procent sällan eller aldrig gör det.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Uppdaterad: 2019-05-23