Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inställning till att ta bort bilkörfält

Indikator TEMA.7.9.10

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort bilkörfält till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Andel invånare som är mycket eller ganska positiva till att ta bort bilkörfält till förmån för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
46 % (2016).
Utgångsvärde:
51 % (2013).

Kommentar

Strax under hälften av de svarande, 46 procent, är positiva till förslaget att ta bort bilkörfält till fördel för gång-, cykel- och kollektivtrafik. Jämfört med resultatet från 2013 har en något mindre andel i årets undersökning svarat att de är positiva till att ta bort bilkörfält. 33 procent är negativa till förslaget, vilket är en ökning med 5 procentenheter sedan förra enkäten. Mest positiva till förslaget är svarande från Södermalm, 71 procent, följt av Skarpnäck och Kungsholmen.

Uppdaterad: 2019-05-23