Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Nöjdhet kollektivtrafik i stadsdelen

Indikator TEMA.7.9.15

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till kollektivtrafik i stadsdelen.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2004.
Senaste värdet:
76 % (2016).
Utgångsvärde:
78 % (2004).

Kommentar

Överlag är stockholmarna nöjda med situationen när det gäller kollektivtrafiken i den egna stadsdelen. Totalt svarar 34 procent att de är mycket nöjda och 42 procent att de ganska nöjda. Ett visst ökat missnöje kan dock urskiljas, sedan undersökningen senast genomfördes 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23