Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor

Indikator TEMA.7.9.13

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med skötseln av gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med skötsel och underhåll av gång- och cykelbanor i stadsdelen.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2004.
Senaste värdet:
57 % (2013).
Utgångsvärde:
57 % (2004).

Kommentar

Denna fråga ställdes inte i 2016 års medborgarenkät, varför tidsserien i diagrammet bara sträcker sig till 2013.

Uppdaterad: 2019-05-23