Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Tillgång till stöldsäker cykelparkering

Indikator TEMA.7.9.10

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till stöldsäker cykelparkering i stadsdelen.

Andel invånare som är mycket eller ganska nöjda med tillgången till stöldsäker cykelparkering i stadsdelen.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Senaste värdet:
20 % (2016).
Utgångsvärde:
16 % (2013).

Kommentar

Trots att det skett en viss förbättring sedan föregående års undersökning är endast var femte stockholmare nöjd med tillgången till stöldsäker cykelparkering i sin stadsdel. För staden som helhet är 34 procent missnöjda Störst är missnöjet bland invånarna på Södermalm, där hela 44 procent är missnöjda, men flera andra stadsdelar har nästan lika hög andel missnöjda.

Uppdaterad: 2019-05-23