Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Gångtrafik per vecka

Skillnad i uppmätta gångflöden vardagar respektive helg jämfört med föregående år.
Skillnad i uppmätta gångflöden vardagar respektive helg jämfört med föregående år.
Indikator TEMA.7.11.4

Hur påverkar Covid-19 gångtrafiken? Här finns statistik för vardagar och helgdagar per vecka. Två jämförelser redovisas. Den ena jämför flödena vecka för vecka direkt medan den andra jämför utvecklingen per vecka för respektive år relativt en basnivå som är specifik för 2019 och 2020 var för sig. Tanken är att skillnaden i basnivå mellan 2019 och 2020 av andra orsaker inte ska få så stort genomslag och att effekten av Covid-19 ska bli tydligare. Som basnivå används medelvärdet för vecka 6-8 resp år.

Se gärna vår förteckning över trafikpåverkande händelser på startsidan (Trafik under Covid-19).

Ladda ner tillhörande excelfil för att se faktiska flöden och beräkningar på dessa (se nedan, under Dokument).

Datakälla: Trafikkontoret (fasta mätstationer, Viscando)

Kommentar

Det finns alltid en årsvariation med gradvis högre flöden under våren, med avbrott för storhelger som t.ex. påsk, kristi himmelsfärdshelgen mfl. Under påskveckorna (v.15-16 år 2020, v.16-17 år 2019 ) är det normalt med avvikande flöden. Till skillnad från cykeltrafiken är inte gångflödet lika väderberoende.

Under 2020 synliggörs dock tydliga minskningar av gångflödet framförallt efter vecka 12 då restriktioner från myndigheterna utfärdades om bl.a. rekommendationer om distansarbete och förbud mot större folksamlingar.

Gångflödet har minskat markant under 2020, allra störst är minskningen i Stockholms innerstad.

Mätdata uppdateras i början av varje ny vecka.