Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Andel miljöbilar i nybilsförsäljningen

Indikator TEMA.7.6.1

Indikatorn mäter hur stor andel av de nya bilar som säljs i Stockholms län som är miljöbilar.

Andel av de nya personbilar som säljs som är miljöbilar i Stockholms län.

Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm, Sammanställning baserad på uppgifter som publicerats i årsrapporterna över fordonsstatistik från Miljöbilar i Stockholm. Denna grundar sig på uppgifter hämtade ur Vägtrafikregistret och förmedlade av SCB.
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013.
Senaste värdet:
41 % (2020).
Utgångsvärde:
13 % (2013).

Kommentar

Diagrammet är uppdaterat t o m 2019.

Under flera år har en allt större andel av de nya bilar som sålts varit miljöbilar. Under 2020 har den statliga miljöbilsdefinitionen skärpts för att endast innefatta rena elbilar samt laddhybrider.

Statistiken visar på en förändring av fordonsflottans sammansättning. Trenden med en allt större andel snåla dieselbilar och en mindre andel etanolbilar och gasbilar som växte under mitten av 10-talet har minskat kraftigt och ersats av eldrift.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-10-04