Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Antal miljöbilar i Stockholmstrafiken

Indikator TEMA.7.6.2

Indikatorn visar antalet personbilar i Stockholms län som är registrerade som miljöbil i vägtrafikregistret. Som miljöbil räknas här fordon som uppfyller den vid tiden för nyregistrering gällande miljöbilsdefinitionen. I statistiken ingår alltså även äldre miljöbilar som inte uppfyller dagens strängare miljöbilsdefiniton.

Antal miljöbilar i trafiken i Stockholms län.

Rad-id Drivmedel Senaste värdet (bilar) Datum

0

Totalt

 222853

2020

1

Diesel

 55935

2020

2

Bensin

 16396

2020

3

Etanol

 31784

2020

4

Biogas

 9641

2020

5

Elhybrid

 29709

2020

6

El och laddhybrid

 60299

2020

Datakälla: Miljöförvaltningen, Miljöbilar i Stockholm. Sammanställning baserad på uppgifter ur vägtrafikregistret.

Kommentar

Antalet miljöbilar i trafik i länet ökade kraftigt från 2005 till 2012. Därefter har definitionen av vad som är en miljöbil blivit strängare, och ökningen har minskat något. Framförallt tillkommer det inte fler etanol- eller dieselforodn, vilka utgjorde majoriteten av försäljningen fram till 2015, och dessa har ersatts av Elbilar och laddhybrider som har ökat med nästan 50% per år.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-10-01