Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Sålda fossila drivmedel

Indikator TEMA.7.6.20

Data utgår från SCB:s uppgifter om försäljning av drivmedel och kompletteras med uppgifter från drivmedelsbolagen.

Fossil energi i försäljningen av drivmedel för vägtrafik i Stockholms län i TWh.

Rad-id Mätområde Datum Värde (TWh)

0

Totalt

2006

12,6

1

Totalt

2007

12,9

2

Totalt

2008

12,5

3

Totalt

2009

11,9

4

Totalt

2010

12,4

5

Totalt

2011

12,6

6

Totalt

2012

10,4

7

Totalt

2013

9,9

8

Totalt

2014

9,1

9

Totalt

2015

8,9

10

Totalt

2016

8,8

11

Totalt

2017

8,5

12

Totalt

2018

8,6

13

Totalt

2019

6,5

14

Totalt

2020

6,9

15

Diesel

2006

4,2

16

Diesel

2007

4,7

17

Diesel

2008

4,9

18

Diesel

2009

4,9

19

Diesel

2010

5,0

20

Diesel

2011

5,8

21

Diesel

2012

4,9

22

Diesel

2013

4,5

23

Diesel

2014

4,0

24

Diesel

2015

4,0

25

Diesel

2016

4,2

26

Diesel

2017

4,2

27

Diesel

2018

4,4

28

Diesel

2019

3,4

29

Diesel

2020

3,8

30

Bensin

2006

8,4

31

Bensin

2007

8,2

32

Bensin

2008

7,6

33

Bensin

2009

7,0

34

Bensin

2010

7,3

35

Bensin

2011

6,7

36

Bensin

2012

5,4

37

Bensin

2013

5,2

38

Bensin

2014

5,0

39

Bensin

2015

4,8

40

Bensin

2016

4,5

41

Bensin

2017

4,3

42

Bensin

2018

4,2

43

Bensin

2019

3,0

44

Bensin

2020

3,1

45

Naturgas

2006

0,0

46

Naturgas

2007

0,0

47

Naturgas

2008

0,0

48

Naturgas

2009

0,0

49

Naturgas

2010

0,0

50

Naturgas

2011

0,1

51

Naturgas

2012

0,2

52

Naturgas

2013

0,2

53

Naturgas

2014

0,2

54

Naturgas

2015

0,1

55

Naturgas

2016

0,1

56

Naturgas

2017

0,0

57

Naturgas

2018

0,0

58

Naturgas

2019

0,0

59

Naturgas

2020

0,0

Datakälla: SCB och drivmedelsbolagen, bearbetat av miljöförvaltningen.
Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Uppdaterad: 2021-12-09