Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Distansarbete


Fler arbetar hemifrån. Foto: Nick Turner
Indikator TEMA.7.1.13

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som ersätter resan till arbete/skola med distansarbete minst en dag i veckan.

Andel stockholmare som minst en dag i veckan ersätter resan till arbete/skola med distansarbete.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2013.
Senaste värdet:
21 % (2016).
Utgångsvärde:
11 % (2013).

Kommentar

En tredjedel av invånarna uppger att man arbetar på distans ibland, varav 21 procent gjorde det minst en dag i veckan. Det är en kraftig ökning jämfört med 2013, då det var 11 procent.

Uppdaterad: 2019-05-23
Tema