Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Distansarbete


Fler arbetar hemifrån. Foto: Nick Turner
Indikator TEMA.7.1.13

Nyckeltalet visar andelen stockholmare som ersätter resan till arbete/skola med distansarbete minst en dag i veckan.

Andel stockholmare som minst en dag i veckan ersätter resan till arbete/skola med distansarbete.

Rad-id Stadsdel Senaste värdet (%) Datum

0

Hela Stockholm

 42

2020

1

Bromma

 46

2020

2

Enskede-Årsta-Vantör

 44

2020

3

Farsta

 33

2020

4

Hägersten-Älvsjö

 41

2020

5

Hägersten-Liljeholmen

 8

2013

6

Hässelby-Vällingby

 36

2020

7

Kungsholmen

 44

2020

8

Norrmalm

 46

2020

9

Rinkeby-Kista

 35

2020

10

Skarpnäck

 38

2020

11

Skärholmen

 38

2020

12

Spånga-Tensta

 44

2020

13

Södermalm

 44

2020

14

Älvsjö

 12

2013

15

Östermalm

 49

2020

16

Kön: Man

 44

2020

17

Kön: Kvinna

 41

2020

18

Ålder: 16-25

 59

2020

19

Ålder: 26-40

 51

2020

20

Ålder: 41-55

 47

2020

21

Ålder: 56-70

 26

2020

22

Ålder: 71-79

 8

2020

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen

Kommentar

Andelen stockholmare som arbetar hemifrån har ökat kraftigt till följd av pandemin. Nära en tredjedel av respondenterna uppgav att de arbetade hemifrån minst tre dagar i veckan under september 2020 och 42 procent arbetade hemifrån minst en dag i veckan. Drygt en av fyra uppgav att de inte distansarbetade överhuvudtaget. Samtidigt uppgav 21 procent att de inte arbetade eller studerade. Omräknat till andel av de som arbetar eller studerar blir andelen som distansarbetar tre dagar i veckan eller oftare 40 procent, medan andelen som inte distansarbetar alls det vill säga reser till arbetet alla arbetsdagar, 36 procent.

Uppdaterad: 2021-11-17
Tema