Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Inköp i stormarknad utanför stadsdelen

Indikator TEMA.7.1.12

Nyckeltalet visar hur stor andel av invånarna i Stockholms stad som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.

Andel invånare som handlar större delen av hushållets livsmedel och dagligvaror i stormarknad/lågprisaffär utanför den egna stadsdelen.

Datakälla: Medborgarenkäten Miljö och miljövanor i Stockholm, Miljöförvaltningen
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2004.
Senaste värdet:
21 % (2016).
Utgångsvärde:
29 % (2004).

Kommentar

En majoritet av invånarna i staden handlar i huvudsak dagligvaror i en affär i den egna stadsdelen, medan ungefär var femte invånare handlar allt eller större delen på stormarknad. Sedan undersökningen sist genomfördes 2013 kan konstateras att det skett en ökning i andelen som handlar hushållets livsmedel och dagligvaror via internet. 2013 uppgav 3 procent att de handlar allt via internet, medan motsvarande siffra i årets undersökning är det dubbla. Även andelen som svarar att de till viss del handlar på internet har ökat.

Uppdaterad: 2019-05-23