Gå till sidinnehåll
Stockholms kommunMiljöbarometern

Utveckling bilpooler

Upplåsning av bil med kort
Bilen öppnas med ett kort.
Indikator TEMA.7.1.15

Indikatorn visar antalet bilar i Stockholms kommun som ingår i bilpooler eller är registrerade i en plattform för privat bildelning.

Bilpooler kan delas in i tre typer:

  • Bilpool med fasta platser
    I stationära bilpooler finns bilarna vanligen på fasta uppställningsplatser. Bilarna bokas i förväg och låses upp med nyckel, sms, smart kort eller app.

  • Friflytande bilpooler
    I friflytande bilpooler behöver användaren inte lämna tillbaka bilen på samma plats som den togs och bilarna kan bara bokas kort tid innan avfärd. Bilen bokas och öppnas med en app.

  • Privat bildelning
    Privat bildelning innebär att privatpersoner delar sin egen bil med andra genom att annonsera ut den på en bildelningsplattform.

Antal bilar i bilpooler inom Stockholm

Rad-id Mätområde Datum Värde (stycken)

0

Stationär

2010

74

1

Stationär

2011

163

2

Stationär

2012

205

3

Stationär

2013

246

4

Stationär

2014

323

5

Stationär

2015

292

6

Stationär

2016

341

7

Stationär

2017

403

8

Stationär

2018

415

9

Stationär

2019

582

10

Stationär

2020

570

11

Friflytande

2014

150

12

Friflytande

2015

540

13

Friflytande

2016

300

14

Friflytande

2017

300

15

Friflytande

2018

300

16

Friflytande

2019

300

17

Friflytande

2020

300

18

Privat bildelning

2016

343

19

Privat bildelning

2017

604

20

Privat bildelning

2018

681

21

Privat bildelning

2019

1167

22

Privat bildelning

2020

1458

Datakälla: Sammanställning av Miljöförvaltningen

Kommentar

Inte fler bilar i de kommersiella bilpoolerna - men kanske högre beläggning?
Det sker en kontinuerlig utveckling av branschen, nya företag kommer till Stockholm medan andra lämnar. Koncepten förfinas för att aktörerna ska kunna stå sig i konkurrensen och hitta nya kunder. Jämfört med 2019 är har antalet bilar i stationära bilpooler totalt sett legat stilla, trots att en ny aktör tillfört 100 nya bilar. Den största aktören kommenterar utvecklingen med att de minskat antalet fordon men däremot ökat beläggningen i befintliga bilar markant genom smartare bokningssystem.

Corona effekt
2020 har varit ett exceptionellt år med kraftigt förändrade resvanor och väldigt få tjänsteresor på grund av Corona-pandemin. De flesta bilpoolsaktörer kommenterar i generella ordalag att de upplever en ökning eller kraftig ökning av bokningarna hos privatkunder och en i princip död företagsmarknad. Likaså sägs bilpoolsanvändningen ha förändrats till fler och kortare lokalresor och färre långresor.

Hälften av stockholmarna högst 400 m till en poolbil
Den geografiska analysen visar att stockholmarnas närhet till fasta bilpooler har ökat något under det senaste året. I december 2019 bodde 48 procent av Stockholms invånare inom 400 meters radie från en bilpoolsplats och i november 2020 var den siffran 52 procent.

Mest - men inte bara - i innerstad och närförort
Bilpoolsaktörerna fokuserar tydligt på innerstaden och närförort, och samtliga aktörer har liknande strategi i det avseendet. Enstaka nya bilpoolsplatser har uppstått längre ut från centrum under 2020, framförallt i samarbete med kommunala bostadsbolag och som resultat av gröna p-tal i några nybyggnationer.

Allt fler stockholmare erbjuder sin bil på plattformar för privat bildelning
Intresset från privatpersoner att erbjuda uthyrning av sin bil genom olika bildelningsplattformar fortsätter stadigt att öka, alltsedan statistik för dessa började inhämtas år 2017. I kommentarer från plattformsföretagen anges att användningen av bilarna har ökat ännu mycket mer under 2020 än antalet bilar på plattformen.

Antalet friflytande bilar oförändrat
Antalet bilar inom friflytande bilpooler är oförändrat sedan 2016.

Ansvarig organisation
  • Miljöförvaltningen
Kontakt
Uppdaterad: 2021-12-15