Buller

Buller är den miljöstörning som drabbar flest personer. I samverkan med andra belastningsfaktorer påverkas människors hälsa på en rad olika sätt t.ex. stress, sömn- och koncentrationssvårigheter och rubbad hjärtrytm.

Åtgärdskarta - buller

I kartan visas förslag till bulleråtgärder enligt åtgärdsprogram för buller 2019 - 2023
Tema TEMA.5.1
Senast uppdaterad: 2019-10-07

Dokument